Οθωμανικά Μνημεία

Φετιχιέ Τζαμί

Σύμφωνα με την παράδοση, είναι χτισμένο στη θέση του βυζαντινού ναού του Ταξιάρχη Μιχαήλ, από τον οποίο πιθανότατα προέρχονται δύο μαρμάρινοι πεσσίσκοι τέμπλου του 13ου αιώνα που είναι εντοιχισμένοι στην κόγχη (μιχράμπ).

Περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Το μικρό κτήριο κάτω από τη βορειοανατολική ακρόπολη του Κάστρου πιθανότατα συνδέεται με το συγκρότημα του ιεροδιδασκαλείου του Ασλάν Πασά.

Περισσότερα

Χαμάμ-Λουτρό

Η αρχική κατασκευαστική του φάση τοποθετείται κατά μία άποψη στον 15ο αιώνα, ενώ κατά μία δεύτερη στις αρχές του 17ου με μεταγενέστερες επεμβάσεις. Διαρθρώνεται σε τέσσερις χώρους.

Περισσότερα

Σουφαρί Σεράι

Μεγάλων διαστάσεων κτήριο (1815-1820), το οποίο στέγαζε τη Σχολή Ιππικού του Αλή Πασά. Πρόκειται για ένα διώροφο οικοδόμημα ορθογώνιας κάτοψης που καλύπτεται με δίρριχτες στέγες.

Περισσότερα

Μαγειρεία

Τετράγωνο θολοσκέπαστο οικοδόμημα με τις χαρακτηριστικές καμινάδες  της εστίας του. Στη δυτική πλευρά διαμορφωνόταν μικρή δεξαμενή και κρήνη. Σήμερα, λειτουργεί ως αναψυκτήριο του αρχαιολογικού χώρου.

Περισσότερα

Τάφος Αλή Πασά

Στο μνημείο περιλαμβάνονται δύο κτιστοί τάφοι που ανήκουν στον Αλή Πασά και σε μία από τις συζύγους του. Μετά τη δολοφονία του στο Νησί των Ιωαννίνων το 1822, τάφηκε μόνον το σώμα του, ενώ το κεφάλι του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Περισσότερα

Κτιριακό συγκρότημα Βελή Πασά

Στο νοτιοανατολικό τμήμα του Πάρκου Λιθαρίτσια (Αγ. Μαρίνας 55), αναπτύσσεται κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από το τζαμί, τον μενδρεσέ και βοηθητικά κτίσματα, τα οποία ανήκαν στο σεράι που έκτισε ο Αλή Πασάς για το γιο του Βελή.

Περισσότερα

Τζαμί Καλούτσιανης

Το Τζαμί της Καλούτσιανης βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της ομώνυμης συνοικίας της πόλης. Σύμφωνα με επιτοίχια επιγραφή, (άγνωστη σήμερα), το Τζαμί κτίστηκε το 1740 από τον Χατζή Μεχμέτ–πασά, βαλή (διοικητή) των Ιωαννίνων, στη θέση ενός μετζίτ (οθωμανικός ναός χωρίς μιναρέ).

Περισσότερα