Εβραϊκή Συναγωγή

Το κτίριο της «Αρχαίας Ιεράς Συναγωγής Ιωαννίνων», που βρίσκεται εντός του κάστρου (Ιουστινιανού 16), είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα σωζόμενα στην Ελλάδα. Στον προαύλιο χώρο της, ο οποίος  περιβάλλεται με ψηλό τοίχο και περιλαμβάνει πηγάδι και κρήνη, ανοίγεται καμαροσκεπής πύλη όπου αναγράφεται το έτος 5657=1897. Στην πρόσοψη υπάρχουν δύο ακόμη επιγραφές με χρονολογία 5586=1826.

Η Συναγωγή, αποτελείται από μία ορθογώνια υπόστυλη  θολοσκεπή  αίθουσα  με πολλά παράθυρα. Στο κέντρο της ανατολικής πλευράς προεξέχει η Ιερά Πύλη «Εχάλ Ακόδες» με επένδυση από μάρμαρο και τέσσερις κιονίσκους με ανάγλυφα ανθέμια, όπου φυλάσσονται οι περγαμηνές του Νόμου (Σεφέρ Τορά). Στο κέντρο της δυτικής πλευράς της αίθουσας χωροθετείται «το Τεβά», όπου κινούνται οι Χαζανίμ, δηλαδή οι ιερουργούντες ενώ βόρεια αναπτύσσεται γυναικωνίτης.

Πέρα από τις εντοιχισμένες επιγραφές, που αφορούν ανακαινίσεις του οικοδομήματος, ο χρόνος ανοικοδόμησης της συναγωγής είναι άγνωστος. Μία δεύτερη νεότερη συναγωγή λειτουργούσε εκτός του κάστρου.

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Για τη λειτουργία είναι απαραίτητη προηγούμενη συνεννόηση με τα μέλη της Ισραηλιτικής κοινότητας: +302651025195 / +306932767788 (Περικλής Ρίτας)