Αρχαιολογικός χώρος Μεγάλου Γαρδικίου Ιωαννίνων

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Website: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=16182
Email: ibepka@culture.gr

Πηγή: Νομαρχική αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, αναπτυξιακή ηπείρου ΑΕ, Γιάννινα 2010

Δείτε επίσης

Αρχαιολογικός χώρος Καστρίτσας

Αρχαιολογικός χώρος Καστρίτσας

Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης

Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης