Παλιά Ζωσιμαία Σχολή

Στις 17 Φεβρουαρίου 1902 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος στον οποίο χαράχτηκε η επιγραφή: <<ΕΥΑΝΔΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙΣ ΖΩΣΙΜΑΔΑΙΣ ΑΙΕΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΟΝΔΕ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΛΙΘΟΝ ΤΗΣ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΕΘΕΝΤΟ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 1902 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 17 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Π.ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΣ>>.

Μετά από πολλές περιπέτειες και δυστυχώς κομματικές διαμάχες, οι εργασίες ανέγερσης τελείωσαν και στις 14 Φεβρουαρίου 1905 η νέα Ζωσιμαία Σχολή ήταν πλέον γεγονός λαμπρός αρχιτέκτονας Περικλής Μελίρρυτος ενσυνείδητα αντέγραψε την πρόσοψη που ο χριστιανός Χάνσεν είχε, ήδη, σχεδιάσει για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών από το 1941. Και αυτό για να καταδείξει ότι η ιστορική Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων ήταν ίδρυμα Πανεπιστημιακού επιπέδου.

Το νέο διδακτήριο περιλάμβανε οχτώ αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα τελετών, δυο γραφεία, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο φυσικής και χημείας, τρία εργαστήρια και μουσείο. Όμως, όπως επεσήμανε αργότερα ο επιφανής γυμνασιάρχης Χρήστος Σούλης, υστερούσε σε χώρους υγιεινής, σε προσανατολισμό και σε αριθμό αιθουσών που ήταν ανεπαρκής για να στεγάσουν τους υπερεπτακοσίους μαθητές.

Παρόλα αυτά το αρχαιοπρεπές, περίοπτο και επιβλητικό αυτό κτίριο είναι από τα ωραιότερα νεοκλασικά μνημεία των Ιωαννίνων και τα επιμέρους αρχιτεκτονικά του στοιχεία είναι εξόχως ενδιαφέροντα.

Ο βομβαρδισμός του 1940 του προξένησε σημαντικές καταστροφές και το κατέστησε ακατάλληλο για χρήση. Η σχετική αποκατάστασή του τελείωσε το 1956, πλην όμως, ήδη από το 1940, η Ζωσιμαία άρχισε να περιφέρεται, δίκην πρόσφυγα, σε άλλα κτίρια (οικία Λιάμπεη και Ρουμανικό Σχολείο). Μόλις το 1957 απέκτησε νέα στέγη, το τέταρτο διδακτήριο στη οδό Βαλαωρίτου.

Το ιστορικό κτίριο εξακολουθεί και σήμερα να στεγάζει σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(Στοιχεία: 8η ΕΒΑ)