Σουφαρί Σαράϊ

Το Μέγαρο Σουφαρήδων (ιππέων) – «Σουφαρί Σαράϊ» κτίσθηκε εντός μεταξύ των ετών 1815 και 1820 από τον Αλή Πασά μαζί με τα τείχη του Κάστρου. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κτίρια στρατωνισμού της περιόδου. Το εντυπωσιακών διαστάσεων κτίριο βρίσκεται απέναντι από το Τουρκικό Λουτρό, έξω από τη βορειοανατολική Ακρόπολη του Κάστρου.

Στέγαζε τη Σχολή Ιππικού του Αλή. Είναι διώροφο, λιθόκτιστο, ορθογώνιας κάτοψης. Το ισόγειο διαμορφώνεται σε τέσσερις επιμήκεις χώρους, που χωρίζονται μεταξύ τους με πεσσούς και τοξοστοιχίες. Στο κτίριο έχουν γίνει εκτεταμένες εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης. Σήμερα στεγάζει τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) παράρτημα Ιωαννίνων.