Σουφαρί Σεράι

Μεγάλων διαστάσεων κτήριο (1815-1820), το οποίο στέγαζε τη Σχολή Ιππικού του Αλή Πασά. Πρόκειται για ένα διώροφο οικοδόμημα ορθογώνιας κάτοψης που καλύπτεται με δίρριχτες στέγες.

Τρία μεγάλα τοξωτά ανοίγματα στη βορινή και νότια πλευρά διευκόλυναν την κυκλοφορία των ιππέων.

Στην ανατολική πλευρά του κτηρίου, λίθινη κλίμακα, στηριγμένη σε τόξα, οδηγεί στον όροφο. Τα δύο επίπεδα έχουν τετραμερή διάταξη. Περίπου πενήντα παράθυρα φωτίζουν το εσωτερικό του ορόφου. Στον αύλειο χώρο του, έχουν αποκαλυφθεί τα ερείπια βυζαντινού λουτρού. Σήμερα, στεγάζει  τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.