Αρχαιολογικός χώρος Μεγάλου Γαρδικίου Ιωαννίνων

Ο οχυρωμένος οικισμός – ακρόπολη Μεγάλου Γαρδικίου αποτελεί τη βορειότερη από τις τρείς που φύλασσαν το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων κατά την αρχαιότητα.

Ταυτίζεται με την αρχαία Πασσαρώνα, θρησκευτικό κέντρο του κράτους των Μολοσσών, και η ίδρυσή της που συνδέεται με το βασιλέα Πύρρο, τοποθετείται στο α’ μισό του 3ου αι.(π.X.). Νεότερα οχυρωματικά έργα στο εσωτερικό της ακρόπολης πραγματοποιήθηκαν την περίοδο των βαλκανικών πολέμων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Μεγάλο Γαρδίκι Ιωαννίνων

Πηγή: Νομαρχική αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, αναπτηξιακή ηπείρου ΑΕ, Γιάννινα 2010