2013

2013

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΤΟΜΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ

2/4-15/4/2013

Mastermind

Διαβητολογικό συνέδριο

300

150

28/05-01/06/2013

ΚΕΔΕ

Πανελλήνιο Συνέδριο

400

120

05-08/09/2013

Στοματολογική Εταιρεία

Στοματολογικό Συνέδριο

200

 

25/10-28/10/2013

Global Events

Χειρουργικό συνέδριo

250

150

08/11-10/11/2013

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

Συνέδριo

250  

14/11-17/11/2013

ΠΕΦΝΙ

Συνέδριο

200

100
te