Τάφος Αλή Πασά

Στο μνημείο περιλαμβάνονται δύο κτιστοί τάφοι που ανήκουν στον Αλή Πασά και σε μία από τις συζύγους του. Μετά τη δολοφονία του στο Νησί των Ιωαννίνων το 1822, τάφηκε μόνον το σώμα του, ενώ το κεφάλι του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Το σφυρήλατο σιδερένιο κιγκλίδωμα αποτελεί αντίγραφο του αυθεντικού που σωζόταν έως το 1940.