Τουρκική Βιβλιοθήκη

Η Τουρκική Βιβλιοθήκη είναι κτισμένη πολύ κοντά στη βορειοδυτική Ακρόπολη, και πιθανότατα συνδέεται με την Εστία και το Μενδρεσέ (Ιεροδιδασκαλείο) του Ασλάν Πασά, αποτελώντας ένα θρησκευτικό – εκπαιδευτικό συγκρότημα.

Ο χαρακτηρισμός του κτιρίου ως βιβλιοθήκης οφείλεται στο μεγάλο αριθμό χειρογράφων και έντυπων βιβλίων, που κατά πληροφορίες υπήρχαν εκεί. Το κτίριο περιλαμβάνει στον όροφο αίθουσα αναγνωστηρίου, δύο μικρές αίθουσες εκατέρωθεν της εισόδου με στενό θολοσκέπαστο διάδρομο ανάμεσά τους και ανοιχτό προστώο. Το τελευταίο διαμορφώνεται στην πρόσοψη του οικοδομήματος στον όροφο με κιονοστήρικτη τοξοστοιχία, όπου καταλήγει λίθινη κλίμακα.

Η όψη της κλίμακας διαρθρώνεται με δύο ανισοϋψή τόξα, από τα οποία το ευρισκόμενο κάτω από το πλατύσκαλο διαμορφώνεται σε καμαροσκεπή είσοδο προς τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους του οικοδομήματος. Τα δύο μικρά διαμερίσματα έχουν από μια εστία. Ο διάδρομος ανάμεσά τους οδηγεί προς βορρά σε μία μεγάλη τετράγωνη θολοσκέπαστη αίθουσα, το αναγνωστήριο.

Εξωτερικά οι τρουλίσκοι των δωματίων και του διαδρόμου φέρουν στέγη που έχει μορφή κωνικού θόλου, ενώ το προστώο καλύπτεται από ανεξάρτητη ξυλοστέγη. Το κτίριο φωτίζεται από αρκετά παράθυρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(Στοιχεία: 8η ΕΒΑ)