Βιβλιοθήκη

Το μικρό κτήριο κάτω από τη βορειοανατολική ακρόπολη του Κάστρου πιθανότατα συνδέεται με το συγκρότημα του ιεροδιδασκαλείου του Ασλάν Πασά.

Χαρακτηρίστηκε ως βιβλιοθήκη λόγω του μεγάλου αριθμού χειρογράφων και βιβλίων, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φυλάσσονταν στο εσωτερικό του. Το βόρειο τμήμα της, αποτελείται από μία μεγάλη τετράγωνη θολοσκεπή αίθουσα και η νότια πλευρά  χωρίζεται με καμαροσκεπή  διάδρομο σε δύο δωμάτια που στεγάζονται με θόλο.