Το Λουτρό των Ιωαννίνων

Το Λουτρό βρίσκεται έξω από τη βορειοανατολική Ακρόπολη του Κάστρου, νότια της Βιβλιοθήκης. Είναι ένα από τα πρωιμότερα σωζόμενα οθωμανικά μνημεία στα Γιάννινα (αρχές του 17ου αιώνα). Φαίνεται ότι αντικατέστησε το εντοπισμένο βορειότερα βυζαντινό λουτρό.

Το κτίριο, που έχει δεχθεί πολλές μεταγενέστερες επεμβάσεις, αποτελείται από μια μεγάλη τετράγωνη αίθουσα δυτικά, έναν ενδιάμεσο στενόμακρο καμαροσκέπαστο χώρο, την κυρίως αίθουσα του λουτρού, την καμαροσκέπαστη δεξαμενή και τους φούρνους για το ζέσταμα του νερού. Η κύρια αίθουσα του λουτρού έφερε λίθινο δάπεδο, που στηριζόταν στους κιονίσκους των υποκαύστων, οι περισσότεροι από τους οποίους σώζονται.

Πήλινοι σωλήνες περιτρέχουν τους τοίχους της και χρησίμευαν για τη διοχέτευση ζεστού νερού και τη θέρμανση του χώρου. Ανατολικά και στο τμήμα του κτιρίου που καταλαμβάνεται σήμερα από νεότερο κτίσμα, βρίσκεται η καμαροσκέπαστη δεξαμενή και οι φούρνοι για το ζέσταμα του λουτρού.«Σταλακτίτες», το χαρακτηριστικό ισλαμικό κόσμημα με τις επάλληλες πολυεδρικές επιφάνειες, κοσμούν τους τοίχους του κτιρίου.

Διασώζεται σε ημιερειπωμένη κατάσταση, παρά τις πρόχειρες κατά καιρούς επεμβάσεις (στερεώσεις περιμετρικής τοιχοποιίας, επισκευές στους τρούλους, στερεώσεις υποκαύστων και διακοσμητικών στοιχείων).