Χαμάμ-Λουτρό

Η αρχική κατασκευαστική του φάση τοποθετείται κατά μία άποψη στον 15ο αιώνα, ενώ κατά μία δεύτερη στις αρχές του 17ου με μεταγενέστερες επεμβάσεις. Διαρθρώνεται σε τέσσερις χώρους.

Η πρώτη μεγάλη τετράγωνη θολοσκέπαστη αίθουσα αποτελεί το αποδυτήριο, με λίθινα πεζούλια και αναβρυτήριο. Ακολουθεί στενόμακρος καμαροσκεπής (χλιαρός χώρος) με μικρότερα βοηθητικά δωμάτια. Η κυρίως αίθουσα του λουτρού (θερμός χώρος), αναπτύσσεται σε σταυροειδή διάταξη. Το κεντρικό της τμήμα καλύπτεται με τρούλο ενώ οι κεραίες του σταυρού με καμάρες. Στις γωνίες υπάρχουν μικρά θολοσκέπαστα δωμάτια. Στο ανατολικό μέρος, το οποίο καταλαμβάνει σήμερα νεότερο κτίσμα, αναπτυσσόταν η  δεξαμενή και οι εστίες για τη θέρμανση του νερού.