{"success":true, "results":[{"Sight":{"id":"4","slug":"fetixie-tzami","lat":"39.67065491813412","lng":"20.863244863504363","image":"petice_tzami_tapos_ale_pasa_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u03a6\u03b5\u03c4\u03b9\u03c7\u03b9\u03ad \u03a4\u03b6\u03b1\u03bc\u03af","translations":{"ell":true},"intro":"

\u03a3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7, \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c7\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b2\u03c5\u03b6\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03bd\u03bf\u03cd \u03bd\u03b1\u03bf\u03cd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a4\u03b1\u03be\u03b9\u03ac\u03c1\u03c7\u03b7 \u039c\u03b9\u03c7\u03b1\u03ae\u03bb, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03c0\u03b9\u03b8\u03b1\u03bd\u03cc\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ad\u03c1\u03c7\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03bc\u03b1\u03c1\u03bc\u03ac\u03c1\u03b9\u03bd\u03bf\u03b9 \u03c0\u03b5\u03c3\u03c3\u03af\u03c3\u03ba\u03bf\u03b9 \u03c4\u03ad\u03bc\u03c0\u03bb\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 13\u03bf\u03c5 \u03b1\u03b9\u03ce\u03bd\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b9\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03cc\u03b3\u03c7\u03b7 (\u03bc\u03b9\u03c7\u03c1\u03ac\u03bc\u03c0).<\/p>"},"SightCategory":{"id":"15","title":"\u039f\u03b8\u03c9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03b1","slug":"otomanika-mnemeia","icon":"th_tourismos_white_0-1.png"}},{"Sight":{"id":"45","slug":"iera-mone-agiou-nikolaou-ton-pilantropenon-e-tou-spanou","lat":"39.68011809696426","lng":"20.87286858302779","image":"i_m_pilantropenon_resize.jpg","locale":"ell","title":"\u0399\u03b5\u03c1\u03ac \u039c\u03bf\u03bd\u03ae \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u039d\u03b9\u03ba\u03bf\u03bb\u03ac\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c9\u03bd \u03a6\u03b9\u03bb\u03b1\u03bd\u03b8\u03c1\u03c9\u03c0\u03b7\u03bd\u03ce\u03bd \u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c0\u03b1\u03bd\u03bf\u03cd","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0392\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03cc\u03c7\u03b8\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d\u03b7\u03c3\u03b9\u03bf\u03cd, \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03be\u03bf\u03b4\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03bf\u03b9\u03ba\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc.\u00a0 \u0391\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03af \u03ba\u03b1\u03b8\u03af\u03b4\u03c1\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03af\u03ba\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c9\u03bd \u03a6\u03b9\u03bb\u03b1\u03bd\u03b8\u03c1\u03c9\u03c0\u03b7\u03bd\u03ce\u03bd, \u03bc\u03af\u03b1\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b9\u03c2 \u03ba\u03c9\u03bd\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03bd\u03bf\u03c5\u03c0\u03bf\u03bb\u03af\u03c4\u03b9\u03ba\u03b5\u03c2 \u03bf\u03b9\u03ba\u03bf\u03b3\u03ad\u03bd\u03b5\u03b9\u03b5\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ad\u03c3\u03c4\u03b7\u03c3\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b1 \u0399\u03c9\u03ac\u03bd\u03bd\u03b9\u03bd\u03b1 \u03bf \u039c\u03b9\u03c7\u03b1\u03ae\u03bb \u0391\u0384 \u039a\u03bf\u03bc\u03bd\u03b7\u03bd\u03cc\u03c2 \u0394\u03bf\u03cd\u03ba\u03b1\u03c2.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"46","slug":"katedrikos-naos-agiou-atanasiou","lat":"39.66748169053375","lng":"20.85690807887143","image":"katedrikos_ag_atanasios1_resize.jpg","locale":"ell","title":"\u039a\u03b1\u03b8\u03b5\u03b4\u03c1\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u039d\u03b1\u03cc\u03c2 \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u0391\u03b8\u03b1\u03bd\u03b1\u03c3\u03af\u03bf\u03c5","translations":{"ell":true},"intro":"

\u03a3\u03c4\u03bf \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03bf, \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1 \u03bf \u039c\u03b7\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 N\u03b1\u03cc\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd (\u039c\u03b7\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03cc\u03bb\u03b5\u03c9\u03c2 1), \u03c0\u03c1\u03bf\u03cb\u03c0\u03ae\u03c1\u03c7\u03b5 \u0399\u03b5\u03c1\u03ac \u039c\u03bf\u03bd\u03ae \u03b1\u03c6\u03b9\u03b5\u03c1\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u0386\u03b3\u03b9\u03bf \u0391\u03b8\u03b1\u03bd\u03ac\u03c3\u03b9\u03bf \u03c4\u03bf \u039c\u03ad\u03b3\u03b1. \u039c\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf \u03b1\u03c0\u03bf\u03c4\u03c5\u03c7\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03ba\u03af\u03bd\u03b7\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03bf\u03bd\u03c5\u03c3\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a6\u03b9\u03bb\u03bf\u03c3\u03cc\u03c6\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf 1611 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03c9\u03be\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c7\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03bd\u03ce\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u039a\u03ac\u03c3\u03c4\u03c1\u03bf, \u03bf N\u03b1\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u0391\u03b8\u03b1\u03bd\u03b1\u03c3\u03af\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03ad\u03c3\u03c4\u03b7\u03c3\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ac\u03c3\u03c4\u03c1\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b8\u03b5\u03b4\u03c1\u03b9\u03ba\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a0\u03b1\u03bd\u03c4\u03bf\u03ba\u03c1\u03ac\u03c4\u03bf\u03c1\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ad\u03b3\u03b9\u03bd\u03b5 \u03bf \u03c4\u03c1\u03af\u03c4\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c3\u03b5\u03b9\u03c1\u03ac \u03bc\u03b7\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 N\u03b1\u03cc\u03c2.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"47","slug":"mone-ntiliou-e-strategopoulou","lat":"39.67886019724034","lng":"20.87288025747603","image":"mone_ntiliou_2.JPG","locale":"ell","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ae \u039d\u03c4\u03af\u03bb\u03b9\u03bf\u03c5 \u03ae \u03a3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c5","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0397 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b4\u03ad\u03b5\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03bf\u03af\u03ba\u03bf \u03c4\u03c9\u03bd \u03a3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03c9\u03bd, \u03b1\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03bf\u03b9\u03ba\u03bf\u03b3\u03ad\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c9\u03bd\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03bd\u03bf\u03cd\u03c0\u03bf\u03bb\u03b7, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03c1\u03b1\u03bc\u03ac\u03c4\u03b9\u03c3\u03b5 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c1\u03cc\u03bb\u03bf \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03bf\u03af\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03cc\u03bb\u03b7\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd. \u03a4\u03bf \u03ba\u03b1\u03b8\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03cc, \u03ba\u03c4\u03af\u03c3\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03cc\u03c8\u03b9\u03bc\u03bf\u03c5 13\u03bf\u03c5 \u03b1\u03b9\u03ce\u03bd\u03b1, \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03bc\u03bf\u03bd\u03cc\u03c7\u03c9\u03c1\u03bf\u03c2 \u03bd\u03b1\u03cc\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03bd\u03ac\u03c1\u03b8\u03b7\u03ba\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd\u03c3\u03c9\u03bc\u03b1\u03c4\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03b4\u03b9\u03ce\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf \u03ba\u03b5\u03bb\u03af \u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"48","slug":"ieros-naos-agiou-georgiou-ioanninon","lat":"39.66407750428951","lng":"20.849347762581388","image":"i_n_ag_georgiou_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u0399\u03b5\u03c1\u03cc\u03c2 \u039d\u03b1\u03cc\u03c2 \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u0393\u03b5\u03c9\u03c1\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0392\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03bb\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 \u03a0\u03ac\u03c1\u03b3\u03b7\u03c2 \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd. \u0395\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd\u03b1\u03bf\u03cd \u03c6\u03c5\u03bb\u03ac\u03c3\u03c3\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03bb\u03b5\u03af\u03c8\u03b1\u03bd\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03bf\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2. \u039f \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u0393\u03b5\u03ce\u03c1\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2, \u03b1\u03c0\u03b1\u03b3\u03c7\u03bf\u03bd\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03a4\u03bf\u03cd\u03c1\u03ba\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c3\u03b5 \u03b7\u03bb\u03b9\u03ba\u03af\u03b1 30 \u03b5\u03c4\u03ce\u03bd, \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 17 \u0399\u03b1\u03bd\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1838, \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03bb\u03ac\u03c4\u03b1\u03bd\u03bf \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03ae\u03c1\u03c7\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03af\u03b1 \u039a\u03bf\u03c5\u03c1\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03cc, \u03ba\u03bf\u03bd\u03c4\u03ac \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03cd\u03bb\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03ac\u03c3\u03c4\u03c1\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03cc\u03bb\u03b7\u03c2, \u03cc\u03c4\u03b1\u03bd \u03b1\u03c1\u03bd\u03ae\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03bd\u03b7\u03b8\u03b5\u03af \u03c4\u03bf\u03bd \u03a7\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"49","slug":"trulos-mones-panagias-ntouracanes","lat":"39.67445009638888","lng":"20.915840421142615","image":"i_m.jpg","locale":"ell","title":"\u0399\u03b5\u03c1\u03ac \u039c\u03bf\u03bd\u03ae \u0393\u03b5\u03bd\u03b5\u03c3\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03b5\u03bf\u03c4\u03cc\u03ba\u03bf\u03c5 \u039d\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b1\u03c7\u03ac\u03bd\u03b7\u03c2","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0397 \u03bc\u03bf\u03bd\u03ae \u03b9\u03b4\u03c1\u03cd\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03bc\u03af\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7\u00a0 \u03c4\u03bf 1434 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u039d\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b1\u03c7\u03ac\u03bd \u03a0\u03b1\u03c3\u03ac, \u03bc\u03c0\u03b5\u03cb\u03bb\u03ad\u03c1\u03bc\u03c0\u03b5\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a1\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bb\u03b7\u03c2, \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ad\u03bb\u03b5\u03c5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03bf\u03cd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03b3\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03bb\u03af\u03bc\u03bd\u03b7. \u039c\u03b5\u03c4\u03ac \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c5\u03c1\u03ba\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 1825 \u03ba\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b5\u03ba \u03b8\u03b5\u03bc\u03b5\u03bb\u03af\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf 1830.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"51","slug":"ieros-naos-tou-agiou-nikolaou-tes-agoras","lat":"39.670411228822026","lng":"20.85422100000001","image":"ag_nikolaos_agoras_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u0399\u03b5\u03c1\u03cc\u03c2 \u039d\u03b1\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u039d\u03b9\u03ba\u03bf\u03bb\u03ac\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0391\u03b3\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0392\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03cc \u03ba\u03ad\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03cc\u03bb\u03b7\u03c2 (\u03a7\u03b1\u03c4\u03b6\u03b7\u03ba\u03ce\u03c3\u03c4\u03b1 21), \u03c3\u03b5 \u03bc\u03b9\u03b1 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c7\u03ae \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1\u03b6\u03cc\u03c4\u03b1\u03bd \u00ab\u03a4\u03bf\u03c5\u03c1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ac\u03bb\u03bf\u03c5\u03ba\u03bf\u00bb \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b8\u03b5\u03c4\u03bf\u03cd\u03c3\u03b5 \u03b5\u03ba\u03b5\u03af \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ae \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03bf\u03b9\u03ba\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03c9\u03bd \u03a4\u03bf\u03cd\u03c1\u03ba\u03c9\u03bd \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03cc\u03bb\u03b7\u03c2. \u039c\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf \u03ba\u03af\u03bd\u03b7\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03bf\u03bd\u03c5\u03c3\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf 1611, \u03bf\u03b9 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c3\u03c3\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03b9 \u03c7\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03bd\u03bf\u03af \u03b5\u03ba\u03b4\u03b9\u03ce\u03c7\u03b8\u03b7\u03ba\u03b1\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u039a\u03ac\u03c3\u03c4\u03c1\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03bb\u03bb\u03bf\u03af \u03ba\u03b1\u03c4\u03bf\u03af\u03ba\u03b7\u03c3\u03b1\u03bd \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03ae\u03b4\u03b7 \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03bf\u03c5\u03c3\u03b5\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03af\u03b5\u03c2.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"53","slug":"mone-propete-elia","lat":"39.67811577337724","lng":"20.87510163392467","image":"n_propete_elia_nesou_ioanninon.JPG","locale":"ell","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ae \u03a0\u03c1\u03bf\u03c6\u03ae\u03c4\u03b7 \u0397\u03bb\u03af\u03b1","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0397 \u03bc\u03cc\u03bd\u03b7 M\u03bf\u03bd\u03ae \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03ac\u03bc\u03b5\u03c3\u03b7 \u03b5\u03c0\u03b1\u03c6\u03ae \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03bb\u03af\u03bc\u03bd\u03b7 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03bc\u03bf\u03bd\u03ae \u03a0\u03c1\u03bf\u03c6\u03ae\u03c4\u03b7 \u0397\u03bb\u03af\u03b1, \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03bf\u03c1\u03c5\u03c6\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c7\u03b1\u03bc\u03b7\u03bb\u03bf\u03cd \u03bb\u03cc\u03c6\u03bf\u03c5, \u03c3\u03c4\u03b1 \u03bd\u03cc\u03c4\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03b9\u03ba\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd. \u03a4\u03b1 \u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03b1 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7 \u03bc\u03bf\u03bd\u03ae \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03b1. \u03a4\u03bf \u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03cc \u03ba\u03c4\u03af\u03c3\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b8\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b9\u03b8\u03b1\u03bd\u03ce\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03cc\u03c4\u03b1\u03bd \u03b1\u03ba\u03cc\u03bc\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03b2\u03c5\u03b6\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03bd\u03ae \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bf\u03b4\u03bf, \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03c1\u03ac\u03c6\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03c3\u03bf\u03c5\u03bb\u03c4\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03b5\u03cd\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1, \u03c3\u03c4\u03bf 1821-22.<\/p>\r\n

\u00a0<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"54","slug":"ieros-naos-agiou-nikolaou-kopanon","lat":"39.68437839846267","lng":"20.83769230735906","image":"ag_nikolaos.jpg","locale":"ell","title":"\u0399\u03b5\u03c1\u03cc\u03c2 \u039d\u03b1\u03cc\u03c2 \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u039d\u03b9\u03ba\u03bf\u03bb\u03ac\u03bf\u03c5 \u00ab\u03b5\u03b9\u03c2 \u039a\u03bf\u03c0\u03ac\u03bd\u03bf\u03c5\u03c2\u00bb","translations":{"ell":true},"intro":"

\u039f \u039d\u03b1\u03cc\u03c2 (\u039b\u03b5\u03c9\u03c6. \u039a\u03c9\u03bd\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03bd\u03bf\u03c5\u03c0\u03cc\u03bb\u03b5\u03c9\u03c2) \u03c0\u03ae\u03c1\u03b5 \u03c4\u03bf \u03cc\u03bd\u03bf\u03bc\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u00ab\u03ba\u03bf\u03c0\u03ac\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03b1\u00bb \u03c4\u03c9\u03bd \u03c1\u03bf\u03cd\u03c7\u03c9\u03bd, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c0\u03bb\u03b5\u03bd\u03b1\u03bd \u03bf\u03b9 \u03b3\u03c5\u03bd\u03b1\u03af\u03ba\u03b5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7 \u03bb\u03af\u03bc\u03bd\u03b7. \u03a0\u03cc\u03c4\u03b5 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03ba\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b7 \u03b5\u03ba\u03ba\u03bb\u03b7\u03c3\u03af\u03b1 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03cc. \u039f \u03a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2 \u0391\u03c1\u03b1\u03b2\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03bd\u03cc\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7 \u00ab\u03a7\u03c1\u03bf\u03bd\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0397\u03c0\u03b5\u03af\u03c1\u03bf\u03c5\u00bb (1856) \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf\u03bd \u0386\u03b3\u03b9\u03bf \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf \u00ab\u03b5\u03b9\u03c2 \u039a\u03bf\u03c0\u03ac\u03bd\u03bf\u03c5\u03c2\u00bb \u03c3\u03b1\u03bd \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c3\u03c9\u03b8\u03ad\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2 \u03bd\u03b1\u03bf\u03cd\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ae \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03ba\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 1430.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"55","slug":"ieros-naos-koimeses-tes-teotokou-tes-peribleptou","lat":"39.65384987481781","lng":"20.84183168383285","image":"i_n_peribleptou_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u0399\u03b5\u03c1\u03cc\u03c2 \u039d\u03b1\u03cc\u03c2 \u039a\u03bf\u03af\u03bc\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03b5\u03bf\u03c4\u03cc\u03ba\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b2\u03bb\u03ad\u03c0\u03c4\u03bf\u03c5","translations":{"ell":true},"intro":"

\u03a3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03c5\u03c6\u03ad\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03bc\u03ce\u03bd\u03c5\u03bc\u03bf\u03c5 \u03bb\u03cc\u03c6\u03bf\u03c5 (\u039a\u03c5\u03c1\u03af\u03bb\u03bb\u03bf\u03c5 \u039b\u03bf\u03c5\u03ba\u03ac\u03c1\u03b5\u03c9\u03c2 35), \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u0399\u03b5\u03c1\u03cc\u03c2 \u039d\u03b1\u03cc\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b2\u03bb\u03ad\u03c0\u03c4\u03bf\u03c5. \u0395\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c6\u03b9\u03b5\u03c1\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03bf\u03af\u03bc\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03b5\u03bf\u03c4\u03cc\u03ba\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c0\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1\u03b6\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03b7\u03c2 \u03a0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b2\u03bb\u03ad\u03c0\u03c4\u03bf\u03c5, \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b4\u03b5\u03af\u03b3\u03bc\u03b1 \u03c4\u03c1\u03af\u03ba\u03bb\u03b9\u03c4\u03b7\u03c2 \u03b2\u03b1\u03c3\u03b9\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2, \u03c7\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7\u03c2 \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03b5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b9\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03bc\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03bf \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03b2\u03bf\u03bb\u03bf.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"56","slug":"agia-marina_aos-agiou-ioanne-neomartura","lat":"39.66321986421987","lng":"20.855132734495456","image":"i_n_ag_marinas_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u0399\u03b5\u03c1\u03cc\u03c2 \u039d\u03b1\u03cc\u03c2 \u0391\u03b3\u03af\u03b1\u03c2 \u039c\u03b1\u03c1\u03af\u03bd\u03b1\u03c2","translations":{"ell":true},"intro":"

\u03a3\u03b5 \u03bc\u03b9\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b5\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03af\u03b5\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd, \u03c3\u03c4\u03bf \u03ba\u03ad\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03cc\u03bb\u03b5\u03c9\u03c2, \u03c4\u03b7\u03bd \u00ab\u039a\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03c4\u03c3\u03b9\u03b1\u00bb (\u0391\u03b3. \u039c\u03b1\u03c1\u03af\u03bd\u03b7\u03c2 34), \u03bf \u03b5\u03bd\u03bf\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc\u03c2 \u039d\u03b1\u03cc\u03c2 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c6\u03b9\u03b5\u03c1\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7 \u039c\u03b5\u03b3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bc\u03ac\u03c1\u03c4\u03c5\u03c1\u03b1 \u0391\u03b3\u03af\u03b1 \u039c\u03b1\u03c1\u03af\u03bd\u03b1. \u0397 \u03c0\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b7 \u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bc\u03b5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03bd \u0399\u03b5\u03c1\u03cc \u039d\u03b1\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 \u0391\u03b3\u03af\u03b1\u03c2 \u039c\u03b1\u03c1\u03af\u03bd\u03b7\u03c2 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03ba\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c4\u03bf \u03ad\u03c4\u03bf\u03c2 1791.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"59","slug":"iera-mone-agiou-ioanne-prodromou-kastritsas","lat":"39.63194380781957","lng":"20.914370769335694","image":"mone_kastritsas.JPG","locale":"ell","title":"\u0399\u03b5\u03c1\u03ac \u039c\u03bf\u03bd\u03ae \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u0399\u03c9\u03ac\u03bd\u03bd\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03b4\u03c1\u03cc\u03bc\u03bf\u03c5 \u039a\u03b1\u03c3\u03c4\u03c1\u03af\u03c4\u03c3\u03b1\u03c2","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0397 \u03bc\u03bf\u03bd\u03ae \u03bf\u03b9\u03ba\u03bf\u03b4\u03bf\u03bc\u03ae\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b5\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03ba\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf\u03bb\u03b7\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bb\u03cc\u03c6\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03be\u03cd 11\u03bf\u03c5-12\u03bf\u03c5 \u03b1\u03b9\u03ce\u03bd\u03b1, \u03c9\u03c3\u03c4\u03cc\u03c3\u03bf \u03c5\u03c0\u03ad\u03c3\u03c4\u03b7 \u03c0\u03bf\u03bb\u03bb\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03c1\u03bf\u03c6\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf\u03bd 18\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 19\u03bf \u03b1\u03b9\u03ce\u03bd\u03b1. \u03a4\u03bf \u03ba\u03b1\u03b8\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03cc\u00a0 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b5\u03c4\u03c1\u03ac\u03ba\u03bf\u03b3\u03c7\u03bf\u03c2 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c5\u03bb\u03b1\u03af\u03bf\u03c2 \u03bd\u03b1\u03cc\u03c2, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03ba\u03bf\u03c3\u03bc\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 16\u03bf\u03c5 \u03b1\u03b9\u03ce\u03bd\u03b1.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"60","slug":"mone-agiou-nikolaou-tzoras","lat":"39.65123193674601","lng":"20.97440162193117","image":"i_m_ag_nikolaou_tzoras_resize.JPG","locale":"ell","title":"M\u03bf\u03bd\u03ae \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u039d\u03b9\u03ba\u03bf\u03bb\u03ac\u03bf\u03c5 \u03a4\u03b6\u03ce\u03c1\u03b1\u03c2","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0397 \u03bc\u03bf\u03bd\u03ae \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03cc\u03c1\u03bf\u03c2 \u0394\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03bf\u03c2, \u03ba\u03bf\u03bd\u03c4\u03ac \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03bf\u03b9\u03ba\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u0392\u03b1\u03c3\u03b9\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae. \u0388\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c5\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03af \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u039c\u03bf\u03bd\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u039d\u03b9\u03ba\u03bf\u03bb\u03ac\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u038c\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b7 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03c7\u03c1\u03c5\u03c3\u03cc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u00a0 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b2\u03c5\u03b6\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03bd\u03bf\u03cd \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03ba\u03c1\u03ac\u03c4\u03bf\u03c1\u03b1 \u0391\u03bd\u03b4\u03c1\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03bf\u03c5 \u0392\u0384 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 1321. \u0395\u03b3\u03c7\u03ac\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03b7 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03bb\u03b5\u03c5\u03c1\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b8\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03bc\u03bd\u03b7\u03bc\u03bf\u03bd\u03b5\u03cd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03bd\u03ad\u03b3\u03b5\u03c1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03cd\u03c3\u03b1\u03c2 \u03c6\u03ac\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03bf 1583, \u03b5\u03bd\u03ce \u03b7 \u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03bf\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03b7\u03c3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ad\u03b3\u03b9\u03bd\u03b5 \u03c4\u03bf 1663.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"61","slug":"iera-mone-tou-agiou-georgiou-peristeras","lat":"39.6156221221093","lng":"20.833638596455422","image":"i_n_ag_georgiou_periasteras_resize.jpg","locale":"ell","title":"\u0399\u03b5\u03c1\u03ac \u039c\u03bf\u03bd\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u0393\u03b5\u03c9\u03c1\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u03a0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03ac\u03c2 - \u0394\u03bf\u03c5\u03c1\u03bf\u03cd\u03c4\u03b7\u03c2","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0392\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c7\u03ce\u03c1\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a0\u03b1\u03bd\u03b5\u03c0\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03b9\u03bf\u03cd\u03c0\u03bf\u03bb\u03b7\u03c2 \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03ae\u03c1\u03b5 \u03c4\u03bf \u03cc\u03bd\u03bf\u03bc\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u039a\u03b1\u03bb\u03b1\u03c1\u03c1\u03c5\u03c4\u03b9\u03bd\u03cc \u03b5\u03c5\u03b5\u03c1\u03b3\u03ad\u03c4\u03b7 \u0393\u03b5\u03ce\u03c1\u03b3\u03b9\u03bf \u0394. \u0394\u03bf\u03c5\u03c1\u03bf\u03cd\u03c4\u03b7 (\u03b1\u03c1\u03c7\u03ad\u03c2 19\u03bf\u03c5 \u03b1\u03b9\u03ce\u03bd\u03b1), \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03c0\u03b9\u03b8\u03b1\u03bd\u03cc\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1 \u03b1\u03bd\u03ae\u03ba\u03b5 \u03cc\u03bb\u03b7 \u03b7 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03ae \u03bf\u03bc\u03ce\u03bd\u03c5\u03bc\u03b7 \u03ad\u03ba\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"62","slug":"ieros-naos-ag-eleuteriou","lat":"39.6801526010448","lng":"20.87380736775048","image":"img_1371_resize.jpg","locale":"ell","title":"\u0399\u03b5\u03c1\u03cc\u03c2 \u039d\u03b1\u03cc\u03c2 \u0391\u03b3. \u0395\u03bb\u03b5\u03c5\u03b8\u03b5\u03c1\u03af\u03bf\u03c5","translations":{"ell":true},"intro":"

\u039f \u0399.\u039d \u0391\u03b3. \u0395\u03bb\u03b5\u03c5\u03b8\u03b5\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03b9\u03ba\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b9\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03c4\u03bf \u03ad\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b1\u03bd\u03ad\u03b3\u03b5\u03c1\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf 1901.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"63","slug":"mone-metamorposes-tou-soteros","lat":"39.676672570089686","lng":"20.874421834044565","image":"i_m_metamorposes_soteros_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ae \u039c\u03b5\u03c4\u03b1\u03bc\u03cc\u03c1\u03c6\u03c9\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c9\u03c4\u03ae\u03c1\u03bf\u03c2","translations":{"ell":true},"intro":"

\u039a\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c4\u03bf 1656 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c5\u03c1\u03c0\u03bf\u03bb\u03ae\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c4\u03bf 1822 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03c3\u03bf\u03c5\u03bb\u03c4\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03b5\u03cd\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1. \u039f \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03cc\u03c2 \u03bd\u03b1\u03cc\u03c2, \u03ba\u03c4\u03af\u03c3\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 1850, \u03b1\u03bd\u03ae\u03ba\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03cd\u03c0\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c4\u03c1\u03af\u03ba\u03bb\u03b9\u03c4\u03b7\u03c2 \u03b2\u03b1\u03c3\u03b9\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03bf\u03c1\u03b8\u03bf\u03b3\u03ce\u03bd\u03b9\u03bf \u03bd\u03ac\u03c1\u03b8\u03b7\u03ba\u03b1 \u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"64","slug":"mone-tes-agias-aikaterines-metoci-tes-mones-tou-sina","lat":"39.67057126175771","lng":"20.846107271166794","image":"ag_aikaterine_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u0391\u03b3\u03af\u03b1\u03c2 \u0391\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c1\u03af\u03bd\u03b7\u03c2-\u039c\u03b5\u03c4\u03cc\u03c7\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u039c\u03bf\u03bd\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03b9\u03bd\u03ac","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0392\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03ac \u03c3\u03c5\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u039a\u03b1\u03c1\u03b1\u03b2\u03b1\u03c4\u03b9\u03ac\u03c2, \u03bb\u03af\u03b3\u03bf \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u0391\u03c1\u03c7\u03b9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b4\u03c1\u03b5\u03b9\u03cc (\u0391\u03c1\u03c7\u03b9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b4\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03cd 3). \u0391\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03af \u03bc\u03b5\u03c4\u03cc\u03c7\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03bc\u03bf\u03bd\u03ae\u03c2 \u0391\u03b3\u03af\u03b1\u03c2 \u0391\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c1\u03af\u03bd\u03b7\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03b9\u03bd\u03ac. \u039f \u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03bd\u03b1\u03cc\u03c2 \u03ba\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c4\u03bf 1771 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03b1\u03b9\u03bd\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c4\u03bf 1801. \u039c\u03b5\u03c4\u03b1\u03be\u03cd \u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03c4\u03ce\u03bd 1872-1875 \u03b1\u03ba\u03bf\u03bb\u03bf\u03cd\u03b8\u03b7\u03c3\u03b5 \u03c1\u03b9\u03b6\u03b9\u03ba\u03ae \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03b1\u03af\u03bd\u03b9\u03c3\u03b7, \u03bc\u03b5 \u03c7\u03bf\u03c1\u03b7\u03b3\u03af\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03cd\u03c0\u03bf\u03c1\u03c9\u03bd \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03b9\u03c4\u03ce\u03bd \u0391\u03bb\u03b5\u03be\u03af\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u0391\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c0\u03ac\u03b6\u03bf\u03b3\u03bb\u03bf\u03c5.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"65","slug":"mone-panagias-molubdoskepastou","lat":"40.06626765207066","lng":"20.586300284679034","image":"i_m_panagias_molubdoskepastou_resize.jpg","locale":"ell","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ae \u03a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac\u03c2 \u039c\u03bf\u03bb\u03c5\u03b2\u03b4\u03bf\u03c3\u03ba\u03ad\u03c0\u03b1\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0391\u03c6\u03b9\u03b5\u03c1\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03bf\u03af\u03bc\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03b5\u03bf\u03c4\u03cc\u03ba\u03bf\u03c5, \u03c7\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd 7\u03bf \u03b1\u03b9\u03ce\u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u0391\u03c5\u03c4\u03bf\u03ba\u03c1\u03ac\u03c4\u03bf\u03c1\u03b1 \u039a\u03c9\u03bd\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03bd\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03b1\u03b9\u03bd\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b4\u03cd\u03bf \u03c6\u03bf\u03c1\u03ad\u03c2 \u03bc\u03ad\u03c7\u03c1\u03b9 \u03c4\u03bf 1522. \u039f\u03bd\u03bf\u03bc\u03ac\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03bc\u03bf\u03bb\u03c5\u03b2\u03b4\u03bf\u03c3\u03ba\u03ad\u03c0\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7 \u03b3\u03b9\u03b1\u03c4\u03af \u03ae\u03c4\u03b1\u03bd \u03ba\u03b1\u03bb\u03c5\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03bb\u03ac\u03ba\u03b5\u03c2 \u03bc\u03bf\u03bb\u03c5\u03b2\u03b9\u03bf\u03cd, \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b5\u03c2, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7, \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03ae\u03c1\u03b1\u03bd \u03bf\u03b9 \u03a4\u03bf\u03cd\u03c1\u03ba\u03bf\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03ba\u03ac\u03bd\u03bf\u03c5\u03bd \u03b2\u03cc\u03bb\u03b9\u03b1. \u03a4\u03bf 1943 \u03b2\u03bf\u03bc\u03b2\u03b1\u03c1\u03b4\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03bd\u03b1\u03b6\u03af.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"13","title":"\u039c\u03bf\u03bd\u03ad\u03c2-\u039d\u03b1\u03bf\u03af","slug":"mones-naoi","icon":"th_tourismos_white_0.png"}},{"Sight":{"id":"67","slug":"arcimandreio","lat":"39.67062029010173","lng":"20.84548029984236","image":"acimandreio_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u0391\u03c1\u03c7\u03b9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b4\u03c1\u03b5\u03af\u03bf","translations":{"ell":true},"intro":"

\u039f \u0399\u03b5\u03c1\u03cc\u03c2 \u039d\u03b1\u03cc\u03c2 \u039a\u03bf\u03b9\u03bc\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03b5\u03bf\u03c4\u03cc\u03ba\u03bf\u03c5 (\u0391\u03c1\u03c7\u03b9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b4\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03cd 8), \u03bf \u03b5\u03c0\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1\u03b6\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03c2 \u0391\u03c1\u03c7\u03b9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b4\u03c1\u03b5\u03af\u03bf, \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03cc\u03bb\u03b5\u03c9\u03c2 \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd, \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03ac\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03cc\u03c4\u03b5 \u03b1\u03bd\u03b5\u03b3\u03ad\u03c1\u03b8\u03b7. \u0395\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c3\u03af\u03b3\u03bf\u03c5\u03c1\u03b7 \u03b7 \u03cd\u03c0\u03b1\u03c1\u03be\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ae\u03b4\u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd 13\u03bf \u03b1\u03b9\u03ce\u03bd\u03b1.<\/p>\r\n

\u00a0<\/p>"},"SightCategory":{"id":"14","title":"\u0392\u03c5\u03b6\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03bd\u03ac \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03b1","slug":"buzantina-mnemeia","icon":"th_tourismos_white_0-0.png"}},{"Sight":{"id":"69","slug":"biblioteke","lat":"39.672981708246354","lng":"20.859964264676073","image":"otomanike_biblioteke_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u0392\u03b9\u03b2\u03bb\u03b9\u03bf\u03b8\u03ae\u03ba\u03b7","translations":{"ell":true},"intro":"

\u03a4\u03bf \u03bc\u03b9\u03ba\u03c1\u03cc \u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03ba\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7 \u03b2\u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae \u03b1\u03ba\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf\u03bb\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ac\u03c3\u03c4\u03c1\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b9\u03b8\u03b1\u03bd\u03cc\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b4\u03ad\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03cc\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b9\u03b5\u03c1\u03bf\u03b4\u03b9\u03b4\u03b1\u03c3\u03ba\u03b1\u03bb\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03c3\u03bb\u03ac\u03bd \u03a0\u03b1\u03c3\u03ac.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"15","title":"\u039f\u03b8\u03c9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03b1","slug":"otomanika-mnemeia","icon":"th_tourismos_white_0-1.png"}},{"Sight":{"id":"70","slug":"camam-loutro","lat":"39.672489880581516","lng":"20.859759061780693","image":"loutra_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u03a7\u03b1\u03bc\u03ac\u03bc-\u039b\u03bf\u03c5\u03c4\u03c1\u03cc","translations":{"ell":true},"intro":"

\u0397 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ae \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c6\u03ac\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b8\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03bc\u03af\u03b1 \u03ac\u03c0\u03bf\u03c8\u03b7 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd 15\u03bf \u03b1\u03b9\u03ce\u03bd\u03b1, \u03b5\u03bd\u03ce \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03bc\u03af\u03b1 \u03b4\u03b5\u03cd\u03c4\u03b5\u03c1\u03b7 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03b1\u03c1\u03c7\u03ad\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 17\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03b3\u03b5\u03bd\u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b5\u03bc\u03b2\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2. \u0394\u03b9\u03b1\u03c1\u03b8\u03c1\u03ce\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03c4\u03ad\u03c3\u03c3\u03b5\u03c1\u03b9\u03c2 \u03c7\u03ce\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"15","title":"\u039f\u03b8\u03c9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03b1","slug":"otomanika-mnemeia","icon":"th_tourismos_white_0-1.png"}},{"Sight":{"id":"71","slug":"soupari-serai","lat":"39.67302565316205","lng":"20.8591077176175","image":"soupari_sarai_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u03a3\u03bf\u03c5\u03c6\u03b1\u03c1\u03af \u03a3\u03b5\u03c1\u03ac\u03b9","translations":{"ell":true},"intro":"

\u039c\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf (1815-1820), \u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03c3\u03c4\u03ad\u03b3\u03b1\u03b6\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03a3\u03c7\u03bf\u03bb\u03ae \u0399\u03c0\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03bb\u03ae \u03a0\u03b1\u03c3\u03ac. \u03a0\u03c1\u03cc\u03ba\u03b5\u03b9\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03ce\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf \u03bf\u03b9\u03ba\u03bf\u03b4\u03cc\u03bc\u03b7\u03bc\u03b1 \u03bf\u03c1\u03b8\u03bf\u03b3\u03ce\u03bd\u03b9\u03b1\u03c2 \u03ba\u03ac\u03c4\u03bf\u03c8\u03b7\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03bb\u03cd\u03c0\u03c4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03b4\u03af\u03c1\u03c1\u03b9\u03c7\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03ad\u03b3\u03b5\u03c2.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"15","title":"\u039f\u03b8\u03c9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03b1","slug":"otomanika-mnemeia","icon":"th_tourismos_white_0-1.png"}},{"Sight":{"id":"72","slug":"mageireia","lat":"39.67141745227422","lng":"20.8626323177912","image":"img_4296_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u039c\u03b1\u03b3\u03b5\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1","translations":{"ell":true},"intro":"

\u03a4\u03b5\u03c4\u03c1\u03ac\u03b3\u03c9\u03bd\u03bf \u03b8\u03bf\u03bb\u03bf\u03c3\u03ba\u03ad\u03c0\u03b1\u03c3\u03c4\u03bf \u03bf\u03b9\u03ba\u03bf\u03b4\u03cc\u03bc\u03b7\u03bc\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03bc\u03b9\u03bd\u03ac\u03b4\u03b5\u03c2\u00a0 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c3\u03c4\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5. \u03a3\u03c4\u03b7 \u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03bb\u03b5\u03c5\u03c1\u03ac \u03b4\u03b9\u03b1\u03bc\u03bf\u03c1\u03c6\u03c9\u03bd\u03cc\u03c4\u03b1\u03bd \u03bc\u03b9\u03ba\u03c1\u03ae \u03b4\u03b5\u03be\u03b1\u03bc\u03b5\u03bd\u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03c1\u03ae\u03bd\u03b7. \u03a3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1, \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03b5\u03af \u03c9\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c8\u03c5\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b1\u03b9\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c7\u03ce\u03c1\u03bf\u03c5.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"15","title":"\u039f\u03b8\u03c9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03b1","slug":"otomanika-mnemeia","icon":"th_tourismos_white_0-1.png"}},{"Sight":{"id":"73","slug":"tapos-ale-pasa","lat":"39.67074175632749","lng":"20.863015337975156","image":"petice_tzami_tapos_ale_pasa_resize-0.JPG","locale":"ell","title":"\u03a4\u03ac\u03c6\u03bf\u03c2 \u0391\u03bb\u03ae \u03a0\u03b1\u03c3\u03ac","translations":{"ell":true},"intro":"

\u03a3\u03c4\u03bf \u03bc\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03bf \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03ba\u03c4\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03af \u03c4\u03ac\u03c6\u03bf\u03b9 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03ae\u03ba\u03bf\u03c5\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u0391\u03bb\u03ae \u03a0\u03b1\u03c3\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03bc\u03af\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c5\u03b6\u03cd\u03b3\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5. \u039c\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7 \u03b4\u03bf\u03bb\u03bf\u03c6\u03bf\u03bd\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03bf \u039d\u03b7\u03c3\u03af \u03c4\u03c9\u03bd \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf 1822, \u03c4\u03ac\u03c6\u03b7\u03ba\u03b5 \u03bc\u03cc\u03bd\u03bf\u03bd \u03c4\u03bf \u03c3\u03ce\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5, \u03b5\u03bd\u03ce \u03c4\u03bf \u03ba\u03b5\u03c6\u03ac\u03bb\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03c6\u03ad\u03c1\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c9\u03bd\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03bd\u03bf\u03cd\u03c0\u03bf\u03bb\u03b7.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"15","title":"\u039f\u03b8\u03c9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03b1","slug":"otomanika-mnemeia","icon":"th_tourismos_white_0-1.png"}},{"Sight":{"id":"75","slug":"kteriako-sugkrotema-bele-pasa","lat":"39.664740949520855","lng":"20.855191137522116","image":"mentreses_bele_kai_tzami_bele_resize.JPG","locale":"ell","title":"\u039a\u03c4\u03b9\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03cc\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1 \u0392\u03b5\u03bb\u03ae \u03a0\u03b1\u03c3\u03ac","translations":{"ell":true},"intro":"

\u03a3\u03c4\u03bf \u03bd\u03bf\u03c4\u03b9\u03bf\u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03cc \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a0\u03ac\u03c1\u03ba\u03bf\u03c5 \u039b\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03af\u03c4\u03c3\u03b9\u03b1 (\u0391\u03b3. \u039c\u03b1\u03c1\u03af\u03bd\u03b1\u03c2 55), \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03c4\u03cd\u03c3\u03c3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03c4\u03b9\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03cc\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03c4\u03b6\u03b1\u03bc\u03af, \u03c4\u03bf\u03bd \u03bc\u03b5\u03bd\u03b4\u03c1\u03b5\u03c3\u03ad \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b2\u03bf\u03b7\u03b8\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03ba\u03c4\u03af\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1, \u03c4\u03b1 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b1 \u03b1\u03bd\u03ae\u03ba\u03b1\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf \u03c3\u03b5\u03c1\u03ac\u03b9 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03ba\u03c4\u03b9\u03c3\u03b5 \u03bf \u0391\u03bb\u03ae \u03a0\u03b1\u03c3\u03ac\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf \u03b3\u03b9\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u0392\u03b5\u03bb\u03ae.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"15","title":"\u039f\u03b8\u03c9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03b1","slug":"otomanika-mnemeia","icon":"th_tourismos_white_0-1.png"}},{"Sight":{"id":"76","slug":"tzami-kaloutsianes","lat":"39.660849811039","lng":"20.85458226772921","image":"tzami_kaloutsianes_resize.jpg","locale":"ell","title":"\u03a4\u03b6\u03b1\u03bc\u03af \u039a\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03c4\u03c3\u03b9\u03b1\u03bd\u03b7\u03c2","translations":{"ell":true},"intro":"

\u03a4\u03bf \u03a4\u03b6\u03b1\u03bc\u03af \u03c4\u03b7\u03c2 \u039a\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03c4\u03c3\u03b9\u03b1\u03bd\u03b7\u03c2 \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03bb\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03bf\u03bc\u03ce\u03bd\u03c5\u03bc\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03cc\u03bb\u03b7\u03c2. \u03a3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03bf\u03af\u03c7\u03b9\u03b1 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae, (\u03ac\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03b7 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1), \u03c4\u03bf \u03a4\u03b6\u03b1\u03bc\u03af \u03ba\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c4\u03bf 1740 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03a7\u03b1\u03c4\u03b6\u03ae \u039c\u03b5\u03c7\u03bc\u03ad\u03c4\u2013\u03c0\u03b1\u03c3\u03ac, \u03b2\u03b1\u03bb\u03ae (\u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03ae) \u03c4\u03c9\u03bd \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd, \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7 \u03b5\u03bd\u03cc\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b6\u03af\u03c4 (\u03bf\u03b8\u03c9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03bd\u03b1\u03cc\u03c2 \u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c2 \u03bc\u03b9\u03bd\u03b1\u03c1\u03ad).<\/p>"},"SightCategory":{"id":"15","title":"\u039f\u03b8\u03c9\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03b1","slug":"otomanika-mnemeia","icon":"th_tourismos_white_0-1.png"}},{"Sight":{"id":"77","slug":"ebraike-sunagoge","lat":"39.67140920848241","lng":"20.857891091859194","image":"20221020_121452_1_resize.jpg","locale":"ell","title":"\u0395\u03b2\u03c1\u03b1\u03ca\u03ba\u03ae \u03a3\u03c5\u03bd\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae","translations":{"ell":true},"intro":"

\u03a4\u03bf \u03ba\u03c4\u03af\u03c1\u03b9\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2 \u00ab\u0391\u03c1\u03c7\u03b1\u03af\u03b1\u03c2 \u0399\u03b5\u03c1\u03ac\u03c2 \u03a3\u03c5\u03bd\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd\u00bb, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03ac\u03c3\u03c4\u03c1\u03bf\u03c5 (\u0399\u03bf\u03c5\u03c3\u03c4\u03b9\u03bd\u03b9\u03b1\u03bd\u03bf\u03cd 16), \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03bc\u03b5\u03b3\u03b1\u03bb\u03cd\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1 \u03c3\u03c9\u03b6\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1. \u03a3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03b1\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03c7\u03ce\u03c1\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2\u00a0 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b2\u03ac\u03bb\u03bb\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c8\u03b7\u03bb\u03cc \u03c4\u03bf\u03af\u03c7\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c0\u03b7\u03b3\u03ac\u03b4\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03c1\u03ae\u03bd\u03b7, \u03b1\u03bd\u03bf\u03af\u03b3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03bc\u03b1\u03c1\u03bf\u03c3\u03ba\u03b5\u03c0\u03ae\u03c2 \u03c0\u03cd\u03bb\u03b7 \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03ad\u03c4\u03bf\u03c2 5657=1897.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"16","title":"\u0395\u03b2\u03c1\u03b1\u03ca\u03ba\u03ac \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03b1","slug":"ebraika-mnemeia","icon":"th_tourismos_white_0-3.png"}},{"Sight":{"id":"78","slug":"euaggelike-ekklesia","lat":"39.66888269971028","lng":"20.8482951372046","image":"euaggelike_ekklesia.jpg","locale":"ell","title":"\u0395\u03c5\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03ba\u03ba\u03bb\u03b7\u03c3\u03af\u03b1","translations":{"ell":true},"intro":"

\u03a4\u03bf \u03ba\u03c4\u03af\u03c1\u03b9\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2 \u0395\u03c5\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0395\u03ba\u03ba\u03bb\u03b7\u03c3\u03af\u03b1\u03c2, \u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03ba\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c4\u03bf 1935, \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03bf\u03b4\u03cc \u03a3\u03b1\u03bc\u03bf\u03c5\u03ae\u03bb. \u0397 \u0395\u03c5\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae \u039a\u03bf\u03b9\u03bd\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u0399\u03c9\u03b1\u03bd\u03bd\u03af\u03bd\u03c9\u03bd \u03b9\u03b4\u03c1\u03cd\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c3\u03ae\u03bc\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf 1895, \u03b1\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u0395\u03c5\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b9\u03c3\u03c4\u03ad\u03c2 \u03c5\u03c0\u03ae\u03c1\u03c7\u03b1\u03bd \u03c3\u03c4\u03b1 \u0393\u03b9\u03ac\u03bd\u03bd\u03b9\u03bd\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf 1879 \u03bc\u03b5 \u03b9\u03b4\u03c1\u03c5\u03c4\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2 \u03ac\u03c4\u03c5\u03c0\u03b7\u03c2 \u03ba\u03bf\u03b9\u03bd\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf \u03a3\u03c4\u03b1\u03cd\u03c1\u03bf \u039c\u03b9\u03c7\u03b1\u03b7\u03bb\u03af\u03b4\u03b7.<\/p>"},"SightCategory":{"id":"17","title":"\u0395\u03c5\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03ba\u03ba\u03bb\u03b7\u03c3\u03af\u03b1","slug":"euaggelike-ekklesia","icon":"th_tourismos_white_0-2.png"}}]}