2014

2014

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΤΟΜΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ

27/03-30/03/2014

AGENDA- ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ογκολογικό συνέδριο

100

120

04/04-07/04/2014

Mastermind

Διαβητολογικό συνέδριο

400

160

10/04/-14/04/2014

ERA TRAVEL

Ψυχιατρικό Συνέδριο

600

160

02/05-05/05/2014

AFEA TRAVEL

Κτηνιατρικό συνέδριο

400

160

08/05-11/05/2014

Everest travel

Νοσηλευτικό συνέδριο

  150

19/09-22/09/2014

Κος Χαλιάσος

Παιδιατρικό συνέδριο

250

120

13/11-16/11/2014

Conferre

Συνέδριο Κολποσκόπησης

200

120
te